Một Số Lưu Ý Khi Xuất Khẩu Vào Thị Trường Campuchia

Theo dự báo của Chính phủ Campuchia cũng như các tổ chức tài chính quốc tế, năm 2013 kinh tế Campuchia có thể đạt mức tăng trưởng 7%.   CôngThương – Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam yên tâm và tiếp tục đầu tư lâu dài tại Campuchia, cải thiện…