6 Sự Kiện #Logistics Việt Nam 2017

Cùng nhìn lại 6 sự kiện lớn của ngành Logistics Việt Nam trong 2017   1. Ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg   Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm…