DN Vận Tải Lấy Hàng Tại Cảng Chỉ Cần Khai Báo Một Cửa

(TBKTSG Online) – Từ ngày 6-5, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt được thời gian và chi phí vì chỉ phải thực hiện ở…